Dr Amir Faishol Fath MA
Ketua
Isnan Ansory LC., S.Pd.I., MA
Puket I Bidang Akademik dan Kurikulum
Dr Muh. Sofwan Jauhari Lc., M.Ag
Puket II Bidang Administrasi dan Keuangan
Arif Ma'ruf Lc., M.Pd
Puket III Bidang Kemahasiswaan
Syarifudin Mustofa Lc., MA
Ketua Prodi IAT
Ahmad Falhan Lc., MA
Sekretaris Prodi IAT